Proč si objednat překlad u nás

Nevěnujeme se desítkám jazyků, specializujeme se pouze na angličtinu, kde se můžeme díky vlastním zkušenostem i dostupnosti mnoha rodilých mluvčích zaručit za věrnost překladu i vysokou stylistickou a formální kvalitu překladů.

Každý náš překlad do angličtiny automaticky prochází jazykovou korekturou provedenou rodilým mluvčím. Je to náš firemní standard, za který si neúčtujeme nic navíc.

Specializace na technické a ekonomicko-právní obory překladů se ukázala být správnou volbou. Rychle se rozvíjející technická odvětví i právní vztahy totiž čím dál více vyžadují překladatele – specialisty. Naši pracovníci tedy nejsou jen lingvisté, ale většinou absolventi oborů v nichž překládají.

Ke každému textu či tlumočené akci přistupujeme individuálně, snažíme se nejen přímo přeložit slova textu, ale brát ohled i na kulturní zvyklosti a rozdíly, aby výsledek co nejlépe splnil účel, k němuž ho zákazník potřebuje. Případná doporučení ke změnám vždy předem konzultujeme se zákazníkem.

Nechlubíme se stovkami překladatelů (kteří v mnoha firmách nejsou ničím víc než jen jménem v databázi), můžeme ale nabídnout stabilní tým několika desítek překladatelů, kteří prošli náročným testováním a o jejichž znalostech jednotlivých oborů máme prověřený přehled.

V případě, že vám v původním textu unikne nějaká nesrovnalost, kterou při překladu objevíme, vždy vás na ni upozorníme. S překladem tedy získáváte i určitou kontrolu faktické správnosti výchozího textu.

Průběžně sledujeme kvalitu práce jednotlivých překladatelů, investujeme do systému kontrol a vytváříme „zpětné vazby“ – analýzy silných a slabých stránek, které jsou pak jednotlivým překladatelům vodítkem k dalšímu studiu a osobnímu růstu.

Za celou dobu existence firmy se můžeme pochlubit téměř nulovým počtem reklamací.

Jsme zastánci čestného jednání. Striktně odmítáme občasné nabídky zaměstnanců zákazníků, kteří se snaží ze zakázky získat provizi pro sebe („když dám zakázku vám, chci provizi, o kterou si můžete navýšit výslednou cenu, já cenu u nás obhájím“).

Asi se shodneme, že nejefektivnější jsme v těch činnostech, jimž se věnujeme profesionálně. Proč se tedy nevěnovat své profesi a překládání souvisejících materiálů nechat na nás. Ušetříte tím čas i peníze. Úspory za překlady provedené vlastními silami jsou jen zdánlivé (i při výborné znalosti jazyka trvá neprofesionálům práce déle, a tím roste i cena takové práce). Odložte tedy slovníky a klikněte sem.