Soudně ověřené překlady - soudní překladatelé Brno

Jedná se o soudní překlady opatřené doložkou potvrzující pravost překladu. Tyto překlady mohou provádět pouze státem jmenovaní soudní překladatelé, kteří museli před svým jmenováním složit speciální státní zkoušku.

Forma

Soudní překlad je překladatel povinen sešít spolu s originálem a spoj zapečetit svou osobní pečetí a podpisem. Aby měl výsledný dokument svou právní hodnotu, měl by být dokument v původním jazyce originál nebo notářsky ověřená kopie. Jestliže tedy originál svého dokumentu budete potřebovat i v budoucnosti (např. vysvědčení, diplom, oddací list apod.), je třeba si u kteréhokoliv notáře nechat udělat notářsky ověřenou kopii. V případě zájmu můžeme i tento krok vyřídit za vás.

Kdy je třeba mít překlad soudně ověřený?

Ve všech případech dokladování skutečností pro státní instituce a úřady. V některých případech požadují soudně ověřený překlad nabídek i zadavatelé mezinárodních výběrových řízení. Většinou se nejedná o celé nabídky, ale jen jejich vybrané části - živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku, potvrzení o bezdlužnosti, bankovní garance apod.

K tomu u nás navíc
Kalkulace ceny překladu