Historie společnosti

Firma vznikla pod názvem „Travel 2002“ v roce 1990 – ihned, jak bylo možné soukromě podnikat. Původně nabízela i služby v oblasti cestovního ruchu. V roce 1995 se cestovní kancelář a jazykové středisko rozdělily a vznikla společnost Brno English Centre, která nabízí „vše, co souvisí s angličtinou“. Společnost má dva české a jednoho britského majitele.

Hlavními oblastmi naší činnosti jsou překladatelské služby a výuka angličtiny. V obou jsme dosáhli významného postavení na trhu. Jsme příznivci pomalejšího, ale stabilního růstu, poctivého budování dobrého jména. Naše patnáctiletá existence a neustále se upevňující postavení správnost tohoto přístupu neustále potvrzuje.

Stručný historický přehled významnějších událostí

1990 Založení firmy Travel 2002 – jazykové školy, překladatelského střediska a cestovní kanceláře. M. Kleinwächter ředitelem jazykové školy, T. Staněk vedoucím překladatelského oddělení.
1992 Firma organizuje historicky první návštěvu Sira Yehudi Menuhina v ČR, natáčení CD s brněnskou filharmonií, zajišťuje kompletní servis.
  Firma je jedním z iniciátorů vzniku tzv. jednoletého pomaturitního studia – statutu, který odstranil díru v legislativě pro jazykové vzdělávání.
1993 Simon Hooper nastupuje na funkci ředitele studia a jazykového korektora.
  T. Staněk se stává tlumočníkem primátora města Brna (návštěvy velvyslanců, oficiální oslavy 750. výročí založení Brna...).
1994 Firma se stává oficiálním tlumočníkem jednání a překladatelem dokumentů spojených s registrací lednicko-valtického areálu jako památky Unesco.
1995 Transformace firmy, registrace společnosti jako „Brno English Centre“, kromě M. Kleinwächtera se stávají novými spolumajiteli i S. Hooper a T. Staněk.
  BEC se stává výhradním dodavatelem překladatelských a tlumočnických služeb pro CPC Foods (později Bestfoods CZ, pak Unilever) výrobce potravinářských značek Knorr a Hellman’s.
  BEC získává zakázku na lokalizaci části nápovědy programu Microsoft Word 6.
1996 BEC vyhrává výběrové řízení na výhradního dodavatele překladatelských a tlumočnických služeb pro jihomoravské ředitelství SPT Telecom (později Český Telecom, dnes O2).
1997 BEC získává zakázku na překlad veškeré dokumentace výstavby brněnského Shopping city IKEA – dnes Avion (tisíce stran technických zpráv, výkresů, protokolů o zkouškách, tvorba specifického názvosloví…) Později navazovala spolupráce i na projektech IKEA Praha a IKEA Bratislava.
1998 BEC se stává výhradním dodavatelem anglických překladů všech materiálů firmy Tescoma (veškeré obaly, propagační materiály, reklamní slogany, popisy produktů, návody k obsluze…).
1999 BEC začíná překládat pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, tlumočit jeho zahraniční jednání a učit anglicky jeho klíčové představitele.
2000 BEC překládá desítky stavebních projektů pro výběrová řízení programu Phare, tlumočí výběrová řízení pro zástupce EU.
  BEC zajišťuje pro firmu Agullo Chekia několikaměsíční tlumočení instalace jejich zařízení přímo v továrně firmy Ford Werke, Köln.
2001 BEC získává zakázku na překlady a tvorbu českých titulků k veškeré produkci TV kanálu National Geographic. (Za 5 let přeloženo více než 2300 pořadů.)
  BEC vytváří české titulky k více než desítce celovečerních filmů firmy Paramount Pictures.
2002 BEC získává zakázku na překlady a tvorbu českých titulků pro kanál BBC Prime.
  BEC zavádí softwarový systém Trados pro zajištění terminologické konzistence rozsáhlých překladatelských projektů.
2003 BEC překládá kompletní systém nápovědy softwaru Battery Shop (pro analýzu stavu akumulátorů) kanadské firmy Cadex.
2004 BEC jako první brněnská firma splňuje kvalitativní kritéria pro členství v Asociaci jazykových škol České republiky a stává se řádným členem.
  BEC se stává překladatelem oficiálních zpráv Kanceláře veřejného ochránce práv (ombudsmana) pro EU, zajišťuje výuku angličtiny jejích klíčových zaměstnanců.
  Překlad anglických verzí knih „Židovské památky Čech“ a „Vinohradnické stavby na Moravě“ (obě nakl. ERA).
2005 BEC se stává prvním českým zkušebním centrem zkoušek právní angličtiny TOLES.
  S. Hooper zvolen členem dozorčí rady Asociace jazykových škol České republiky.
  Překlad anglické verze knihy ing. arch. J. Kynčla „39 bydlení ve městě“ (nakl. ERA)