Ceny tlumočení apod.

Ceny

Naše cena za výkon tlumočníka při jakémkoliv typu tlumočení je 700 Kč za hodinu. V případě speciálních požadavků se nám prosím ozvěte, abychom mohli cenu přesně spočítat.

Za ostatní práce, které nejsou lehce měřitelné (dabing ve studiu, korektury, grafické práce apod.) účtujeme od 450 do 700 Kč na hodinu. Pro konkrétní typ práce jsme připraveni dohodnout způsob měření výkonu našich pracovníků a účtování tak, aby vyhovoval našim klientům.

Termíny

Nestanovujeme si minimální dobu objednání tlumočníka předem. I když rozhodně doporučujeme objednat si tlumočnické služby co nejdříve předem, vždy se vám budeme snažit vyjít vstříc i v případě, že vám přijede nečekaná návštěva a budete potřebovat pomoc ihned. Už v desítkách případů jsme byli schopni k zákazníkovi přijet během půl hodiny (samozřejmě na akce v Brně).

Podmínky

Potřebujete-li simultánní tlumočení , počítejte s cenou za dva tlumočníky. (Jde o nejnáročnější formu tlumočení, při níž se tlumočníci musejí po 10-20 minutách střídat.)

Minimální délka tlumočení je 3 hodiny. Do doby tlumočení se započítává celá doba, kdy je tlumočník zákazníkovi k dispozici, tj. i doba přestávek na kávu, přejezdů mezi místy jednotlivých jednání apod.

Tlumočník musí být náležitě oblečen a upraven s ohledem na druh prostředí a práce, na kterou byl objednán (konference, exkurze v továrně...).

S veškerými informacemi získanými na neveřejných akcích je tlumočník povinen nakládat jako s důvěrnými. V případě práce s utajovanými skutečnostmi jsme (firma i konkrétní tlumočník) připraveni podepsat smlouvu o utajení.

Tlumočník má právo odmítnout pracovat v nepřijatelném prostředí nebo v jinak nedůstojných podmínkách (psychický nátlak, neetická témata apod.).

Případný zvukový záznam tlumočení je ze zákona předmětem autorských práv, podmínky jeho pořízení je nutno dohodnout předem.