Ke stažení

Makro pro počítání normostran

v programu MS Word 2000 a vyšších

Toto makro po svém spuštění zobrazí počty normostran právě otevřeného dokumentu. Abyste mohli makrem počítat rozsahy jiných dokumentů, než tohoto, je nutno ho zkopírovat do šablony Normal.dot.

Makro jako šablonu (formát *.dot) si můžete stáhnout zde: (makro.zip - 7 KB)

Instrukce pro instalaci

  1. V nabídce "Nástroje - Makro - Makra…" stiskněte tlačítko "Organizátor".
  2. Vyberte kartu Makra.
  3. V levém poli otevřete šablonu "Makro pro normostrany", v pravém "Normal.dot".
  4. Tlačítkem "Kopírovat" zkopírujte makro Normostrany z šablony "Makro pro normostrany" do šablony "Normal.dot".

Makro bude nyní aktivní ve všech dokumentech. Z šablony Normal.dot ho můžete kdykoliv odstranit obdobným postupem: vybráním v poli Normal.dot a stisknutím tlačítka Odstranit.

Pro zkušenější uživatele programů Word a Visual Basic přikládáme i vlastní kód makra:

Dim Normostran As Double
Dim Zahod As Variant
Dim Znaku As Long
Znaku = ActiveDocument.ComputeStatistics(Statistic:=wdStatisticCharactersWithSpaces)
Normostran = Znaku / 1800
Zahod = MsgBox("Dokument " & Chr(34) & ActiveDocument.Name & Chr(34) & " obsahuje" & _
	Chr(10) & Chr(10) & Znaku & " znaku (včetně mezer), což je:" & Chr(10) & Chr(10) & _ 
	Format(Normostran, "0.00") & " normostran.", , "Informace o dokumentu")