Jak vybírat překladatelskou firmu

Nenechte se nalákat nabídkami typu „ceny od 150 Kč“. Vyžádejte si závaznou nabídku pro svůj konkrétní text. Ptejte se na výslednou cenu včetně všech příplatků. Jsou firmy, které za expresní považují veškerou práci provedenou za dobu kratší než 5 dní! Jiné považují za „grafické zpracování“ už vytvoření záhlaví a paty dokumentu a vložení několika jednoduchých tabulek. Skutečné ceny jsou pak oproti obecně uváděným cenám někdy i několikanásobné!

Za překlad do angličtiny platíte profesionálům, protože chcete, aby vypadal opravdu profesionálně. Zkušených korektorů, rodilých mluvčích angličtiny, zde ale zase tak moc nežije, takže se často prodávají překlady bez korektury nebo se korektura účtuje zvlášť jako něco speciálního. Překlad bez korektury pak ale musí být výrazně levnější než plnohodnotný překlad. (Navíc musíte počítat s tím, že v naučeném jazyce jen málokdo získá skutečný jazykový cit, což pak bývá v překladech vidět v podobě nepřirozených obratů, slovosledů, použití členů a předložek.)

V ČR se nejčastěji rozsah textu měří na normostrany. Existují i firmy, které místo standardních 1800 znaků počítají „normostranu“ jen jako 1600 znaků. V takovém případě platíte ihned o 12,5% víc.

V případě rozsáhlejší zakázky se ptejte, kolik překladatelů bude na dokumentech pracovat a jak firma zajišťuje jednotnost stylu, terminologie a grafické úpravy. Právě zajištění jednotnosti je poměrně nákladnou záležitostí a proto je pro méně seriózní firmy lákavé se jí vůbec nezabývat a části překladu jen od jednotlivých překladatelů převzít a „slepit“ dohromady.

Potřebujete vědět víc? Zeptejte se.